Strona główna
Jak do nas trafić?
Katalog biurowe/domowe
Meble Medyczne
Definicje
Hurt meble łazienkowe.
Kolekcje
Projekty
Realizacje
Kontakt
   
 


Na rynku dostępna jest duża oferta mebli medycznych. Ale czy wszystkie sa naprawdę medyczne?

Meble do pomieszczeń medycznych, czyli takich gdzie są wykonywane procedury medyczne powinny spełniać minimalne kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku.

Z uwagi na obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku szpitala istnieje prawdopodobieństwo skażenia powierzchni podłóg, ścian, mebli, sprzętu, aparatury oraz przeniesienie czynnika zakaźnego na wrażliwego pacjenta i personel. Powierzchnie powinny być dokładnie myte i dezynfekowane w sposób odpowiedni do zagrożenia epidemiologicznego.

 Ale co to zmaczy?  Muszą zapewniać mycie i dezynfekcję. Aby spełnić ten warunek powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, o szczelnej zamkniętej, jednorodnej strukturze. Wąskie krawędzie przy takim materiale nie wymagają oklejania.  

Najczęstsze błędy? Meble medyczne wykonane z płyty meblowej, wiórowej lub mdf. Płyta wiórowa według zaleceń producentów nie może być stosowana w warunkach dużej wilgotności a w związku z tym musi być chroniona przed zamoczeniem. Podstawowe kryterium mycia nie jest zatem spełnione. Nawet zabezpieczenie wąskiej powierzchni obrzeżem PVC lub ABS nie zmienia tego stanu rzeczy. To samo dotyczy dezynfekcji. Meble z lakierowanego mdf często spotykane jako fronty w meblach o korpusie z płyty melaminowanej w gabinetach także niespełniają wymagań minimalnych. Łatwo jest je uszkodzić i porysować. W uszkodzonej części, widocznej strukturze wnętrza są doskonałe warunki do namnażania patogenów szpitalnych. Meble medyczne wykonane zarówno z płyty wiórowej jak i mdf są niedopuszczalne do zastosowań w strefach IV i III (według planów higieny) zakładów opieki zdrowotnej.

Pamiętaj !!!  Na podstawie raportu ekspertów:

1. Stosowanie płyt wiórowych laminowanych z obrzeżami (PVC, ABS) przyklejonymi w technologii softformingu nie zapewnia ich pełnego zabezpieczenia przed działaniem wilgoci i czynników agresywnych (np. środków dezynfekcyjne).

2. Krawędzie płyt wiórowych laminowanych zawierają mikropęknięcia i ubytki będące następstwem ich obróbki, przez które do wnętrza płyty wnika wilgoć. Jest to doskonałe środowisko do namnażania się   drobnoustrojów.

3. Wszelkie otwory w płytach wiórowych pod okucia, ze względu na nasiąkliwość płyty (rdzenia) nie dają się myć i dezynfekować.

4. W przypadku mebli medycznych korzystniejsze jest stosowanie materiałów jednorodnych (szkło, metal, płyty z konglomeratów, płyty o zamkniętej strukturze) które są odporne na czynniki agresywne i wilgoć.

5. Atest higieniczny oznacza, że wyrób jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. nIe potwierdza natomiast mozliwości stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

6. Żądaj od producenta lub dostawcy potwierdzenia czasu życia (użytkowania) mebli. Przy wyrobach medycznych, jeśłi producent nie okreśłi tego inaczej,  przyjmuje się standardowo 10 lat. Nie możesz drżeć z każdą kontrolą Sanepidu.

7. Wymagaj od producenta lub dostawcy deklaracji zgodniości wyrobu z jednoznacznym określeniem przeznaczenia wyrobu, zgodności z odpowiednimi normami i przepisami prawa. Wielu dostawców traktuje meble medyczne jak biurowe.

8. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi ZOZ a nie dostawca.

Skutki. Jeden pacjent zakażony w zakładzie opieki zdrowotnej to dodatkowy koszt około 20.000 zł. Średnie odszkodowanie to 350.000 zł i często dożywotnia renta. A współcześnie bez trudu ustala się tak zwaną metodą typowania czy pacjent zaraził się  w ZOZ czy przyniósł chorobę.

Wykonanie mebli medycznych. Oferowane przez naszą firmę meble medyczne wykonane są z materiałów ninasiąkliwych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych. Szczelne bez trudno dostępnych miejsc, w których mogłyby powstawć biofilmy lub spory. Szuflady umożliwiają mycie i dezynfekcję i umożliwiają łatwe wyjmowanie. Wszystkie połączenia blatów ze ścianą powinny są uszczelnione. Wszystkie meble są wyposażone w nóżki o wysokści 15 cm celem łatwego mycia i dezynfekcji podłóg.

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej znajdują się pomieszczenia o różnym stopniu zagrożenia infekcją. Podział pomieszczeń na strefy zagrożenia ułatwia określenie zasad sprzątania i dezynfekcji w zależności od ryzyka zagrożenia. Ilość stref i kwalifikacje pomieszczeń do każdej z nich określa Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych. Dla każdej strefy należy opracować plan dezynfekcji zawierający wykaz preparatów stosowanych do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Do mycia powinno się stosować preparaty myjąco – dezynfekujące. Kolejność czynności wykonywanych przez personel zajmujący się utrzymaniem czystości ma również  wpływ na stan higieniczny szpitala. Ramowy podział pomieszczeń na strefy, kolejność czynności podczas sprzątania i zalecenia do dezynfekcji zawiera tabela „Schemat utrzymania czystości”. Dobór środków dezynfekcyjnych powinien być określony przez Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych z uwzględnieniem sposobu ich użycia.Zastosowany materiał do produkcji mebli medycznych cechuje się potwierdzoną badaniami czystością mikrobiologiczną powierzchni. (wstęp do Planu Higieny Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu).

Nasz katalog  

caromedic.pdf

 WYMAGANIA DLA MEBLI DO POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH.

1.    Wymagania materiałowe.

Wszystkie elementy konstrukcji nośnej mebli  oraz akcesoria takie  jak: zamki, zawiasy, uszczelki, uchwyty, półki , pojemniki, kosze, prowadnice i szuflady, powinny być  wykonane z materiałów spełniających następujące kryteria:

- wodoodporność,

- nienasiąkliwość,

- odporność na korozję,

- odporność na działanie UV,

- odporność  na większość chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie,

- odporność  na działanie pary wodnej o temperaturze do 120 st. C (to pozwala skutecznie usuwać wszelkie zabrudzenia z powierzchni  mebli oraz innych powierzchni, bez konieczności stosowania, niszczącego powierzchnię, czyszczenia mechanicznego).

 

Do konstruowania mebli można stosować tylko szkło tzw. „bezpieczne”.

Wszystkie  materiały użyte do produkcji  powinny mieć  atesty  higieniczne lub być wykonane z materiałów, których higieniczność jest gwarantowana ich składem chemicznym o jednorodnej zamkniętej strukturze np. stal nierdzewna, płyty hpl, tworzywa sztuczne (odporne na działanie alkoholi i innych środków dezynfekcyjnych). Zastosowanie znajduje też powlekanie materiałów nanopowłokami.

2.    Wymagania konstrukcyjne.

Przy wykonywaniu konstrukcji mebli należy stosować wyłącznie technologie łączenia materiałów, które nie tworzą przestrzeni ciasnych i szczelin, czyli przestrzeni  szczególnie trudnych  w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej.

Połączenia  prawidłowe:

- spawanie lub lutospawanie,  spawem ciągły i gładkim,

- klejenie szczelne na całej długości spoiny, wykonane  klejami wodoodpornymi,

- zgrzewanie liniowe, szczelne na całej długości  zgrzewania.

Połączenia niezalecane :

- śrubowe lub  nitowe, z jednoczesnym uszczelnianiem powstałych szczelin,

- spawane lub zgrzewane punktowo,  z  jednoczesnym uszczelnianiem szczelin.

Połączenia niedopuszczalne:

-śrubowe, nitowe, zgrzewane punktowo, spawane punktowo, jeśli szczeliny między  łączonymi materiałami nie zostaną trwale uszczelnione.

 

3.    Wymagania prawne.

- Dyr. UE o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów 2001/95/EC,

- Dyr. UE o odpowiedzialności za produkt wadliwy 1999/34/EC,

- Dyr. UE o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC,

- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- Ustawa z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

- RMZ z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011 Nr 31 poz. 158)

- RMZ z dnia  30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

-Kodeks Pracy

-Ustawa o prawach pacjenta z dnia  6 listopad 2008 r.– Art. 8

-Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r.

4.    Wymagania funkcjonalne.

    Meble powinny być łatwe w utrzymaniu czystości  spełniając następujące wymagania:

     - wszystkie powierzchnie powinny być gładkie i pozbawione wystających ostrych elementów takich   jak śruby, nity,  zgrzewanie punktowe, spawanie punktowe, ostre krawędzie itp.

- wszystkie przestrzenie półzamknięte (tzw. kieszenie) muszą bezwzględnie posiadać otwory umożliwiające swobodny i szybki  grawitacyjny odpływ płynów myjących i dezynfekcyjnych

- wszystkie półki, kosze, pojemniki, szuflady, wkłady do szuflad powinny być łatwo wyjmowane  i łatwo zmywalne.

Meble powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem technologii i procedur medycznych oraz planu higieny dla danej placówki. Szczególnie z uwzględnieniem wymagań dla poszczególnych stref higienicznych.

Meble powinny być łatwe do transportowania w celu mycia i dezynfekcji w specjalnych pomieszczeniach.

W przypadku potrzeby dokładniejszego opisu prosimy o kontakt mailowy biuro@carolco.pl